Serwis używa pliki cookies!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania. Więcej szczegółów w naszej “Polityce Cookies”.

Zgadzam się
Zgadzam się
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR - Bank Spółdzielczy w Przysusze

Oferta Rolnicy Kredyty – Rolnicy Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR

Kredyty preferencyjne z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania lub kapitału pozwalają na bardzo korzystne pozyskiwanie środków przeznaczonych na inwestycje i rozwój gospodarstwa rolnego

 

Rodzaj kredytu preferencyjnego Warunki kredytu Maksymalna kwota kredytu Maksymalny okres kredytowania

symbol K01- Kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach dotkniętych klęskami

 

Kredyt inwestycyjny skierowany jest do:

 • osób fizycznych (z wyłączeniem emerytów i rencistów),
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Kredyt może zostać przeznaczony na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej poprzez ponoszenie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

nie może przekroczyć wysokości szkód w środkach trwałych poniesionych bezpośrednio w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę i wynosić więcej niż:

 • 5 mln zł – na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych,
 • 8 mln zł – na wznowienie produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej.
Pomoc w formie dopłat do oprocentowania może być stosowana w okresie kredytowania ale nie dłużej niż 4 lata od dnia wystąpienia szkody,

symbol K02 – Kredyt obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach dotkniętych klęskami

 

Kredyt obrotowy skierowany jest do:

 • osób fizycznych (z wyłączeniem emerytów i rencistów),
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

Kredyt obrotowy może zostać udzielony na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej przez ponoszenie rzeczowych nakładów niezbędnych na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej.

nie może przekroczyć wysokości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę, tj. nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu zwiększonej o koszty poniesione z powodu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego oraz zmniejszonej o koszty nieponiesione ze względu na niekorzystne zjawisko atmosferyczne, i nie może przekroczyć :

 • 5 mln zł – na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych,
 • 8 mln zł – na wznowienie produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej.

 

Pomoc w formie dopłat do oprocentowania może być stosowana w okresie kredytowania ale nie dłużej niż 4 lata od dnia wystąpienia szkody,

Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników – symbol MRcsk

 

Kredyt skierowany jest do:

 • osób fizycznych w dniu złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły 40 lat,
 • mikro lub małych przedsiębiorstw,
 • osób posiadających kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa,
 • osób które po raz pierwszy rozpoczynają działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem,

Warunkiem uzyskania kredytu jest zobowiązanie, że w terminie 18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego staniesz się rolnikiem aktywnym zawodowo, oraz rozpoczęcie realizacji planu inwestycji w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu i osiągnięcie rocznej nadwyżki bezpośrednio z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie w wysokości co najmniej 4 ESU w okresie 5 lat od dnia udzielenia kredytu.

Kredyt może zostać przeznaczony na zakup użytków rolnych w celu rozpoczęcia działalności przez młodych rolników.

Kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł. Min. 5 lat

Kredyty na zakup użytków rolnych – symbol Z

 

Kredyt może zostać przeznaczony na zakup użytków rolnych w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego.

Kredyt skierowany jest do:

 • osób fizycznych (z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy),
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł 15 lat

Kredyty na realizację inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz zakup akcji lub udziałów – symbol PR

 

Kredyt może zostać przeznaczony m.in. na:

 • budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych,
 • zakup lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących do magazynowania, przygotowania do przetwarzania lub sprzedaży, przetwarzania produktów,
 • zakup środków transportu do sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub do magazynowania oraz zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do dostaw surowca lub zbytu produktu,
 • zakup akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków lub udziałów spółek prowadzących sztuczne unasiennianie.

Kredyt skierowany jest do:

 • osób fizycznych (z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy),
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
Kwota kredytu nie może przekroczyć:

 • 70% – wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków i wynosić więcej niż 16 mln zł,
 • 80% – wartości akcji lub udziałów spółek prowadzących przetwórstwo produktów rolnych lub ryb i wynosić więcej niż 4 mln zł lub 5 mln zł,
 • 80% – wartości udziałów spółek prowadzących sztuczne unasiennianie i wynosić więcej niż 4 mln zł.
15 lat

Kredyty na realizację inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym – symbol RR

Kredyt w zakresie inwestycji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej może zostać przeznaczony m.in. na:

 • zakup, budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do prowadzenia działalności rolniczej,
 • zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służącego do prowadzenia działalności rolniczej,
 • zakup użytków rolnych,
 • zakładanie lub wyposażenie sadów lub plantacji wieloletnich,
 • zakup i instalację lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.

Kredyt w zakresie inwestycji w rybactwie śródlądowym może zostać przeznaczony m.in. na:

 • budowę, rozbudowę, wyposażenie i modernizację instalacji, w tym budynków i budowli przeznaczonych do rybołówstwa śródlądowego,
 • budowę, rozbudowę, wyposażenie i modernizację instalacji produkcyjnych, obiektów stawowych, budynków lub budowli służących do produkcji w zakresie rybactwa,
 • zakup lub modernizację łodzi wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb.

Kredyt skierowany jest do:

 • osób fizycznych (z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy),
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
 • osób posiadających gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej w celu realizacji inwestycji wykorzystywanej wspólnie przez te osoby.
Kwota kredytu nie może przekroczyć:

 • 80% – wartości nakładów inwestycyjnych w gospodarstwie rolnym i wynosić więcej niż 5 mln zł,
 • 70% – wartości nakładów inwestycyjnych w dziale specjalnym produkcji rolnej lub rybactwie śródlądowym i wynosić więcej niż 8 mln zł,
 • w przypadku zakupu użytków rolnych 10% wydatków kwalifikowanych inwestycji.
15 lat