Porozmawiaj z
konsultantem
 • Dokonaj wyboru tematu rozmowy
 • Podaj swoje dane kontaktowe

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem w ciągu 24 godzin.

SlideBar

O Banku

Bank Spółdzielczy w Przysusze istnieje już 100 lat.
Jesteśmy bankiem nowoczesnym i bezpiecznym. Misją naszego Banku jest mieć stabilną i ugruntowaną pozycję finansową na lokalnym rynku, oraz wspieranie rozwoju lokalnych środowisk i społeczności.

Bank Spółdzielczy w Przysusze jest bankiem o czysto polskim 100% kapitale własnym i takim chce pozostać.

Jako firma lokalna staramy się być na wyciągnięcie ręki dla naszych klientów. Bank posiada czternaście jednostek organizacyjnych w pięciu powiatach: centralę, sześć oddziałów, sześć filii oraz punkt kasowy.

Do dyspozycji klientów oddajemy na chwilę obecną 10 bankomatów.

Bank posiada szeroką ofertę produktową zarówno dla osób fizycznych, rolników jak i klientów instytucjonalnych. Prowadzimy rozliczenia dewizowe w pełnym zakresie. Świadczymy usługi z zakresu bankowości elektronicznej, usługi dostępu do rachunków za pośrednictwem sieci Internet.

2014-11-29

29 listopada 2014 roku w Warszawie w Hotelu Gromada odbyła się Wielka Gala "25 lat Wolności dla Polskiej Przedsiębiorczości" której organizatorem było Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług.Przedsięwzięcie to, jest ogólnopolskim plebiscytem organizowanym w ramach Narodowego Programu Promocji „Polska Przedsiębiorczość 2020”, którego ideę wspiera Kancelaria Prezydenta RP.

Bank Spółdzielczy w Przysusze został wyróżniony w kategorii usługi finansowe jako:

Mazowiecka Firma Roku 2014

Ponadto Prezes Zarządu p. Marian Grzegorczyk odebrał nagrodę specjalną:

Przedsiębiorca 25 lecia Wolności RP"

Przyznane nagrody to szczególne wyróżnienie dla osób które przez ostatnie 25 lat swoją aktywność zawodową przyczynili się do rozwoju gospodarczego Polski wykazując wybitne zdolności menedżerskie oraz podmiotów, które poprzez nowoczesne produkty i usługi wyróżniają się na tle konkurencji, działając w oparciu o najwyższe standardy organizacji pracy przy pełnym poszanowaniu norm etyki biznesowej. 

Mazowiecka Firma Roku 2014 - Bank Spółdzielczy w Przysusze

 

Nagroda specjalna - przedsiębiorca 25 lecia Wolności RP dla Prezesa Zarządu Pana Mariana Grzegorczyka

________________________________________________________________________

2013-06-25

22 czerwca 2013 r. w warszawskim hotelu Gromada odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów Laureatom III edycji Programu „RZETELNI”.

Wieka Gala RZETELNYCH zgromadziła ponad 500 osób. Zebranych gości powitali gospodarze wieczoru: Robert Składowski – Prezes Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług oraz Andrzej Malinowski – Prezydent Pracodawców RP. Gratulacje dla Uczestników Gali złożył osobiście dr hab. Jacek P. Męcina – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Słowa uznania w formie listów skierowali również: Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta – Pan Olgierd Dziekoński, Wicepremier, Minister Gospodarki – Pan Janusz Piechociński, Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz. Oprócz dostojnych Laureatów swoją obecnością wieczór uświetnili przedstawiciele władz samorządowych, świata polityki i biznesu. W znakomity sposób Galę poprowadzili Joanna Bartel i Maciej Dowbor.Program „RZETELNI” to przedsięwzięcie, które ma na celu promocję czterech kluczowych obszarów: przedsiębiorczości, samorządów, medycyny oraz instytucji. Jego Uczestnicy mogą ubiegać się o Certyfikat na poziomie regionalnym, ogólnopolski bądź europejskim. Certyfikaty te w zależności od prowadzonej działalności zostały podzielone na następujące obszary:

 • Rzetelni w Biznesie
 • Rzetelny Samorząd
 • Rzetelni w Ochronie Zdrowa
 • Rzetelna Instytucja
 • Rzetelny Menedżer

Dokonania Uczestników Programu zostały ocenione przez Radę Programową, w skład której weszli przedstawiciele instytucji sprawujących patronat nad przedsięwzięciem, a także przedstawiciele świata polityki, biznesu. Dzięki ich wiedzy i zaangażowaniu przyznane zostały Certyfikaty będące bez wątpienia uhonorowaniem ciężkiej pracy Laureatów.

Uczestnicy Programu „Rzetelni” to podmioty, o których można powiedzieć, iż są partnerem godnym zaufania, który w sposób profesjonalny i rzetelny wywiązuje się ze swoich zobowiązań, nie tylko względem swoich klientów, kontrahentów, ale także względem swoich pracowników. Są to także podmioty, które świadome praw, jakimi rządzi się otoczenie, w którym funkcjonują, podejmują działania na rzecz konkurencyjności na rynku przy pełnym poszanowaniu i respektowaniu zasad etycznych. Ważnym czynnikiem ich działalności jest oferowanie produktów czy świadczenie usług na wysokim poziomie. Dlatego tak ważne jest, aby pokazywać, a przede wszystkim doceniać działania tych, którzy pokonując bariery – osiągają sukces w swoim regionie, Polsce czy na arenie międzynarodowej.________________________________________________________________________

2012-06-25

Certyfikat Rzetelni w Biznesie dla Banku Spółdzielczego w Przysusze przyznawany przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług  oraz Europa 2000 Consulting Sp. z o.o.

Certyfikat jest przyznawany firmom, które z poszanowaniem zasad etycznych w biznesie, spełniają kryteria wysokiej jakości organizacji pracy i zarządzania.

_____________________________________________________________________

2012-02-21

Orzeł Agrobiznesu 2011, Edycja XXXVII

Nagroda Agencji Promocyjno - Wydawniczej EMS pod honorowym patronatem wicemarszałka Sejmu RP Eugeniusza Grzeszczaka

Nomiacja dla Banku Spółdzielczego w Przysusze za sukces rynkowy


2012-01-25

III Miejsce w grupie bilansowej 100 - 200 mln dla Banku Spółdzielczego w Przysysze w XII edycji Rankingu KZBS na "Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce"

 


2010-09-22

I Miejsce w kongresie mazowieca firma roku dla Banku Spółdzielczego w Przysusze


 

2010-07-16

III Miejsce W grupie bilansowej 100 - 200 mln w 2010 roku dla Banku Spółdzielczego w Przysysze


2009-11-14

I miejsce w konkursie Mazwowiecka firma roku 2009 dla Banku Spółdzielczego w Przysusze w kategori usługi finansowe


2009-09-01

Orzeł Agrobiznesu dla Banku Spółdzielczego w Przysusze za suckes rynkowy EMS


2009-06-01

Nagroda Krajowego Zarządu Banków Spółdzielczych za wkład w rozwój sektora bankowości spółdzielczej.


2008-02-01

I miejsce w konkursie "Najlepsza Instytucja Finansowa" wg Rzeczpospolitej w roku 2007 w kategorii banki spółdzielcze.


2005-10-17

Certyficat Microsoft License Management


2005-10-10

I miejsce w Rankingu Polskich Banków Spółdzielczych 2005


2005-07-08

Dyplom za zajęcie I miejsca Najlepsze Banki Spółdzielcze w grupie bilansowej 50-75 mln zł 2005.


2005-03-02

Najlepszy Bank zrzeszenia 2004 roku w grupie bilansowej 50 -100 mln zł.


2005-02-03

Wysokie efekty działalności banku w roku 2004, list gratulacyjny Zarządu MR Banku.


2004-10-31

Ranking Polskich Banków Spółdzielczych Krajowego Związku Banków Spółdzielczych 2004.


2004-06-08

Dyplom za zajęcie III miejsca w grupie bilansowej 50-75mln w Rankingu Polskich Banków Spółdzielczych w roku 2003.


2002-11-08

Dyplom za wzorcowe uruchomienie serwisu Western Union Money Transfer.


2000-09-22

Medal im. Francisza Stefczyka dla Banku Spółdzielczego w Przysusze za zasługi w Bankowości.

 

Skład Rady Nadzorczej

1. Józef Wlazło                  - Przewodniczący RN

2. Czesław Krzyżanowski - Z-ca Przewodniczącego

3. Marta Sambor              - Sekretarz

4. Halina Bogatek

5. Adam Sułecki

6. Anna Ślufarska

7. Józef Mazur

8. Tadeusz Kosiec

9. Józef Berdyga

10. Grzegorz Rosłaniec

11. Wojciech Stolarek

Skład Zarządu

1. Marian Grzegorczyk     - Prezes Zarządu

2. Barbara Urantowska    - Z-ca Prezesa Zarządu ds.Finansowo-Księgowych

3. Halina Wilk                   - Z-ca Prezesa Zarządu ds.Handlowych

 

W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą nr 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Bank Spółdzielczy w Przysusze uprzejmie informuję, że przyjęto i zatwierdzono do stosowania „Politykę Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Przysusze” zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Pliki do pobrania:

1. Oświadczenie Zarządu Banku o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego wydanych przez KNF

2. Polityka ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Przysusze

3. Struktura organizacyjna Banku.

4. Ocena stosowania zasad Polityki Ładu Korporacyjnego w 2015r.

 

Bank Spółdzielczy w Przysusze będąc instytucją zaufania publicznego, realizując swoją misję dąży do działania w sposób przejrzysty i profesjonalny w celu najpełniejszego zaspokojenia potrzeb klientów. Kieruje się etyką i uczciwością we wszystkich aspektach prowadzonej działalności.

Reklamacje od klientów Bank przyjmuje w formie:

 • pisemnej - osobiście w siedzibie Banku lub dowolnej placówce Banku
 • listownej - na adres jednostki organizacyjnej w której klient posiada rachunek
 • faksem na numer (48) 675-23-71

Reklamacja winna być złożona na formularzu dostępnym w Banku oraz na stronie internetowej Banku.

Pobierz druk reklamacji:

Zgodnie z § 6 ust.2 uchwały nr 385/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu, Bank Spółdzielczy w Przysusze informuje, że:

 • zatwierdzono i przyjęto do stosowania: "Zasady polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Przysusze” w Banku Spółdzielczym w Przysusze "

Zasady polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Przysusze

 • dokument "Informacja w zakresie adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Przysusze podlegająca ujawnieniu według stanu  na 31 grudnia 2015 roku” jest dostępny do wglądu w Centrali Banku, przy ulicy Grodzkiej 3 w pokoju Głównego Księgowego w godz. 9.00 – 15.00 w każdym dniu roboczym dla Banku.